Presentaties PMT middag 15 november 2022

PMT-middag 15 november 2022 Presentaties

Hieronder de presentaties van de workshops in de middag bij IKC de Hunenborg


* Omgaan met andere culturen


* Jonge kind, altijd inculsief


* Traumasensitief werken, hoe doe je dat? deel 1 en deel 2


* Hoogbegaafd vanuit een breed perspectief deel 1 en deel 2


* Voorbeelden van inclusiever werken op reguliere scholen


* Integratie onderwijs en zorg op SBO en SO, deel 1 en deel 2


* Weer terug in de basisschool


* Leiding geven aan inclusie


Als je meer informatie wilt naar aanleiding van de middag, mail ons: info@pleinmiddentwente.nl 


-