Ouders

Ouders 


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar het kan gaan kinderen met een extra ondersteuningsvraag naar reguliere scholen of IKC’s. De stap naar het Speciaal Basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs of zorgvoorzieningen voor jonge kinderen is binnen PMT ook mogelijk als hier beter aangesloten kan worden op de ondersteuningsvraag van een kind.


Zorgplicht

Scholen zijn verplicht een passende plek voor een leerling te bieden. Als een school voor een aangemelde leerling zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij er voor zorgen dat de leerling op een andere school geplaatst kan worden. Hierbij trekken de scholen steeds samen op met ouders.

Gezamenlijk zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan álle kinderen in het samenwerkingsverband. Er zou geen leerling thuis moeten zitten.


Toelaatbaarheidsverklaringen, overgang naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Voor de overstap naar het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die de Commissie van Arrangementen (CvA) af kan geven. Voor het praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs doet de ACTL dit.

De intern begeleider van een basisschool of IKC bereidt in overleg met de ouders en andere betrokkenen de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor.


Locaties voor speciaal (basis) onderwijs:

In het werkgebied van Plein Midden Twente kennen we de volgende speciale onderwijsvoorzieningen: 


Af en toe gaan leerlingen ook naar andere speciaal (basis) onderwijs scholen buiten het gebied van Plein Midden Twente.