Besturen & samenwerking

Besturen & samenwerking

Deelregio Plein Midden Twente wordt gevormd door

Primair onderwijs

Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

Stichting Brigantijn

Stichting Symbio

Stichting Keender

Montessorischool Haaksbergen

De Reflector (school van stichting Hannah)

Expeditiewijz


Speciaal onderwijs

Stichting Attendiz

Stichting SOTOG


Plein Midden Twente werkt nauw samen met

Gemeenten:                                  Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente

Jonge kind:                                    Kinderopvangorganisaties, Jeugd Gezondheidszorg, Expertise Centrum Jonge Kind

Onderwijs:                                     Onderwijs aan nieuwkomende leerlingen op de Horizon, de Globe en het Palet, cluster 1 en cluster 2 onderwijs

Jeugdhulp en preventie:                Wijkracht, Jeugd Gezondheidszorg, Salut Hof van Twente, diverse Twentse jeugdhulporganisaties