Home

Plein Midden Twente 


Plein Midden Twente, of kortweg PMT, ondersteunt het Passend Onderwijs in het basisonderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Het doel is op al onze scholen en Integrale Kind Centra zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van kinderen in het onderwijs of de kinderopvang.

Het streven is


  • Alle kinderen goede ondersteuning te bieden op school als ze dit nodig hebben
  • Geen kind tussen wal en schip te laten vallen
  • Voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden
  • Een dekkend netwerk van samenwerkende scholen, schoolbesturen en andere instellingen te vormen
  • Op basis van gelijkwaardigheid met alle relevante partijen samen te werken

 

Plein Midden Twente is één van de drie deelregio’s van het Samenwerkingsverband Twente Oost Primair Onderwijs. De scholen in Enschede maken deel uit van de steunpunten van SKOE en van SPOE. En de scholen in Oldenzaal en omgeving maken deel uit van deelregio Noord Oost Twente.
www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Telefoon: 06 82051901